Usurbil
Bizi

Usurbilgo udalean burututako prozesua da. Prozesuaren helburua udal antolaketa eraldatzea izan zen.

Usurbil
Bizi

Usurbilgo udalean burututako prozesua da. Prozesuaren helburua udal antolaketa eraldatzea izan zen.
Zeharkako lan-taldeak sortu ziren eta Mariana Mazzucatoren misioen ideiari jarraiki Usurbilentzako 4 misio ezarri ziren, departamentu ezberdinak jasoko lituzkeen lan-taldeak sortuz.
Une honetan, misioen ideiari erantzungo dion gobernantza eredu berri baten eraketan dihardugu; zaintza, 650 Usurbil Bizi, Udala gertu eta trantsizio ekosoziala landuz.
Zeharkako lan-taldeak sortu ziren eta Mariana Mazzucatoren misioen ideiari jarraiki Usurbilentzako 4 misio ezarri ziren, departamentu ezberdinak jasoko lituzkeen lan-taldeak sortuz.
Une honetan, misioen ideiari erantzungo dion gobernantza eredu berri baten eraketan dihardugu; zaintza, 650 Usurbil Bizi, Udala gertu eta trantsizio ekosoziala landuz.